Bộ đề thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 7 cấp Trường

Chia sẻ: Huỳnh Trung Hải | Ngày: | 4 đề thi

0
1.537
lượt xem
186
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 7 cấp Trường

Mô tả BST Bộ đề thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 7 cấp Trường

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu Bộ đề thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 7 cấp Trường. Qua bộ đê thi này các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi học sinh giỏi môn Sinh Học lớp 7 cấp Trường

Đề thi HSG môn Sinh Học 7 cấp Trường - Đề số 1

Câu hỏi 1:(2 điểm) Giải thích vì sao các tập đoàn trùng roi được xem là hình ảnh về mối quan hệ nguồn gốc giữa động vật đa bào với động vật đơn bào nhưng không được xem là cơ thể đa bào?

Câu hỏi 2:(3 điểm) So sánh sự khác nhau giữa trùng biến hình với trùng roi về cấu tạo, dinh dưỡng và di chuyển?

Câu hỏi 3:(1 điểm) Trình bày sự khác nhau giữa trùng kiết lị và trùng sốt rét về di chuyển, nơi sống, con đường xâm nhập, gây bệnh, dinh dưỡng?

Câu hỏi 4:(1 điểm) So sánh sự khác nhau và giống nhau của thuỷ tức và hải quỳ về cấu tạo, nơi sống,lối sống?

Câu hỏi 5:(3 điểm) Nêu sự khác nhau của động vật nguyên sinh và ngành ruột khoang về cấu tạo di chuyển,dinh dưỡng, tự vệ, sinh sản?

Câu hỏi 6:(2 điểm) Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống như thế nào?

Câu hỏi 7:(1 điểm) Nêu những đặc điểm khác nhau của sán bả trầu và sán dây?

Câu hỏi 8:(2 điểm) So sánh sự khác nhau của ngành ruột khoang và ngành giun dẹp?

Câu hỏi 9:(5 điểm) Giải thích hoạt động căn lưới, bắt mồi, tiêu hoá của nhện và sau đó hãy so sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau của nhện và tôm sông?

Đề thi HSG môn Sinh Học 7 cấp Trường - Đề số 2

1. Điểm giống nhau giữa động vật và thực vật là:
a - Được cấu tạo từ tế bào.
b – Có lớn lên và sinh sản.
c – Sống nhờ vào chất hữu cơ của vật chủ.
d – Cả a và b đúng.

2. Sự đa dạng và phong phú của động vật thể hiện ở chỗ:
a – Sự đang dạng về số lượng
b – Sự đa dạng về kích thước
c – Sự đa dạng về loài
d – Cả a, b, c đều đúng.

3. Con đường truyền dịch bệnh của trùng kiết lị là:
a - Đường tiêu hoá
b - Đường hô hấp
c - Đường máu
d – Cả 3 đường trên.

4. Môi trường ký sinh của giun đũa ở người là:
a – Gan
b – Ruột
c – Ruột già
d – Thận.

5. Mắt cá không có mí, màng mắt tiếp xúc với môi trường nước có tác dụng:
a – Dễ tìm mồi
b – Dễ phát hiện kẻ thù
c – Giúp màng mắt không bị khô
d – Giảm sức cản của nước.

6. Đặc điểm giống nhau giữa hệ tuần hoàn thằn lằn và hệ tuần hoàn ếch là:
a – Tim 2 ngăn, có 1 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ thẫm.
b – Tim 3 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu đỏ thẫm.
c – Tim có 3 ngăn, có 2 vòng tuần hoàn, máu nuôi cơ thể là máu pha.
d – Cả a, b, c đề sau.

7. Đặc điểm đặc trưng của thú là:
a - Đẻ con
b - Đẻ trứng
c - Đẻ trứng thai.
d – Tất cả đều đúng.

Đồng bộ tài khoản