Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 3 đề thi

0
241
lượt xem
9
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang, giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề thi, chuẩn bị kiến thức cho kì thi học sinh giỏi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang của thư viện eLib dưới đây:

 Câu 1. (2,0 điểm)
Một loài vi khuẩn hình cầu có khối lượng khoảng 5.10-13 gam. Khi nuôi cấy 5.10-11 gam vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy sau 4 giờ đạt tới khối lượng là 2,56.10-8 gam.
a. Xác định thời gian thế hệ (g) của loài vi khuẩn này?
b. Nếu 1/5 số tế bào ban đầu bị chết thì sau 4 giờ nuôi cấy sẽ thu được bao nhiêu gam vi khuẩn? Biết rằng loài vi khuẩn này phát triển có trải qua pha lag là 1 giờ.
Câu 2. (2,0 điểm)
Một hợp tử của một loài nguyên phân cho 4 tế bào A, B, C và D:
- Tế bào A nguyên phân một số đợt liên tiếp cho các tế bào con. Số tế bào con bằng số NST đơn trong bộ NST lưỡng bội của loài.
- Tế bào B nguyên phân cho các tế bào con với tổng số NST đơn gấp 4 lần số NST đơn của một tế bào.
- Các tế bào C và D đều nguyên phân cho các tế bào con với tổng số 32 NST đơn. Tất cả các tế bào con được hình thành nói trên có 128 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi.
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài?
b. Tính số đợt phân bào nguyên phân liên tiếp của mỗi tế bào A, B, C, D.
Câu 3. (2,0 điểm)
Một gen B đột biến mất đi một đoạn gồm 2 mạch bằng nhau, phần còn lại gọi là gen b. Đoạn bị mất mã hóa 1 chuỗi pôlipeptid gồm 300 axit amin. Đoạn còn lại có A = 20%, đoạn bị mất có A = 30% số nuclêôtit của đoạn. Khi gen B và b tự nhân đôi 1 lần chúng cần 58200 nuclêôtit tự do của môi trường cung cấp.
a. Xác định chiều dài của gen B và b.
b. Tính số nuclêôtit mỗi loại trong gen B.
Câu 4. (2,0 điểm)
Do đột biến cơ thể 2n trở thành 4n cho cây F1 4n tự thụ phấn được F2 gồm 5 loại kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 1/36 cây cao 120cm; 8/36 cây cao 115cm; 18/36 cây cao 110cm; 8/36 cây cao 105cm; 1/36 cây thấp 100cm.
a. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai đến F2
b. Cây có chiều cao 115cm lai phân tích kết quả thế hệ sau như thế nào?
Câu 5. (2,5 điểm)
Ở một quần thể thực vật, thấy rằng gen A qui định hoa màu đỏ, alen a qui định hoa màu trắng. Quần thể khởi đầu có cấu trúc P: 350AA : 140Aa : 910aa. Hãy xác định tỉ lệ kiểu gen kiểu hình của quần thể ở thế hệ F3 trong hai trường hợp sau:
1. Các cá thể trong quần thể tự thụ phấn.
2. Các cá thể trong quần thể giao phấn.
Biết không có đột biến, các cá thể đều sống và phát triển bình thường.
Câu 6. (2,0 điểm)
Quần thể ngẫu phối ban đầu có cấu trúc: P: 100 AA + 100 Aa + 100aa
Dưới áp lực chọn lọc giá trị thích nghi của các kiểu gen AA ; Aa ; aa tương ứng là 1,0 ; 0,8 ; 0,3. Hãy tính tần số các kiểu gen và tần số alen cho thế hệ F1 (biết rằng không xảy ra đột biến)

Hy vọng rằng BST Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh An Giang sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản