Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 17 đề thi

0
276
lượt xem
21
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam

Với bộ Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam sẽ giúp các bạn học sinh chuẩn bị ôn luyện và bổ trợ kiến thức cho kỳ thi sắp tới cũng như phát huy tư duy, năng khiếu về môn Sinh học. Mời các bạn tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam dưới đây:

Câu 1 ( 0,5 điểm) Phát biểu nội dung định luật phân li.
Câu 2. ( 2,0 điểm)
Từ một phép lai giữa hai cây, người ta thu được 92 cây cho quả ngọt và 31 cây cho quả chua.
Hãy biện luận để xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và lập sơ đồ lai.
Câu 3. ( 3,5 điểm) Đem lai F1 có kiểu gen giống nhau với ba cây I,II,III có kiểu gen khác nhau, thu được kết quả như sau:
a. Phép lai 1: F1 x cây I
F2-1: 326 cây chín sớm
b. Phép lai 2: F1 x cây II
F2-2: 201 cây chín sớm
199 cây chín muộn
c. Phép lai3: F1 x cây III
F2-3: 596 cây chín sớm
198 cây chín muộn
Biết tính trạng thời gian chín do một gen quy định. Xác định kiểu gen F1, các cây I,II,III.
Câu 4. ( 1,5 điểm) Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.
Câu 5. ( 2,5 điểm) Trình bày tóm tắt diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân.
Câu 6. ( 2,0 điểm) Bộ NST lưỡng bội của loài ngô có 2n = 20. một hợp tử của loài trải qua một số lần nguyên phân. Tại một lần nguyên phân, người ta đếm được trong các tế bào có 320 NST đơn đang phân li về hai cực.
a. Các tế bào đang ở kì nào?
b. Số tế bào đang thực hiện nguyên phân.
c. Cuối quá trình sẽ tạo bao nhiêu tế bào con.
Câu 7. ( 2,0 điểm) Một gen có tổng số nuclêôtit là 1200, có thương số giữa X với một loại nuclê ôtit khác bằng 3/7. Xác định nuclêôtit mỗi loại.
Câu 8: ( 2,0 điểm) Xét một NST mang các đoạn được kí hiệu như sau:
ABCDE*FGHIK ( Dấu * là tâm động)
Hãy nhận biết dạng đột biến cấu trúc NST trong các trường hợp sau:
a. Sau đột biến, NST có cấu trúc ABCDCDE*FGHIK
b. Sau đột biến, NST có cấu trúc ABCDE*FIK
Câu 9: ( 3,0 điểm) Một phân tử mARN được tổng hợp có chứa 1200 ribônuclêôtit. Gen tạo ra phân tử mARN này tự nhân đôi 3 lần.Xác định số lượng nuclêôtit, chiều dài của gen,và số lượng nuclêôtit có trong các gen con được tạo ra sau nhân đôi.
Câu 10: ( 1,0 điểm) Do đâu ADN có tính đa dạng và đặc thù?
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học tỉnh Quảng Nam để xem.
Đồng bộ tài khoản