Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 4 đề thi

0
1.592
lượt xem
331
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10

Bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

A. LISTENING (15 points)
Hướng dẫn phần thi Nghe hiểu: Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần thí sinh được nghe 2 lần. Mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu. Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) có trong bài nghe.
Part 1. Listen to a conversation between an optometrist and a patient and fill in the form. Write no more than 3 words or numbers for each blank
Patient record

Time of appointment (1)…………………………..
Given name Simon Anthony
Family name (2)…………………………..
Date of birth (3)………………………….., 1989
Address (4)………………………….., Adam Terrace, Wellington
Name of insurance company (5)…………………………..
Date of last eye test September 2006
Patient’s observations Problems: seeing the distance
Part 2:
You are going to hear a travel agent discussing the holiday booking with 2 customers. Listen to their conversation and decide whether the statements are True (T), False (F) or Not given (NG)

Statements T F NG
6. They want to book a holiday for July
7. They have decided where to go for the holiday.
8. Both customers are free to travel in the first week.
9. Last year, both of them visited France
10. They would like to go to the mountains for skiing this year
11. They don’t want to go to Italy because the dates don’t suit them.
12. They don’t like to go to Sweden because there are no beaches
13. It would be 385 pounds for them to visit Portugal.
14. The customers prefer to visit Portugal by flight from London.
15. The flight stops at Manchester on the way to Portugal.
B. PHONETICS (5 points). Choose the word that has a different stress pattern from the others.
16. A. community B. developing C. conditioner D. interested
17. A. continue B. importance C. different D. directed
18. A. medicines B. opposite C. pollution D. capable
19. A. preservation B. inspiration C. disposable D. popularity
20. A. exhausted B. atmosphere C. suspect D. computer 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 10 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản