Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
427
lượt xem
67
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4

Mời các em học sinh tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4. Các đề thi được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc từ kho đề thi của các trường học trong cả nước. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 dưới đây:

I. Select and circle A, B, C or D. (2p)
1. Does she like Music? Yes, she ________ .
A. do B. is C. like D. does
2. There _______ a map and two pictures on the wall.
A. is B. are C.  D. am
3. We have classes ______ Monday _____ Friday.
A. from/ on B. on/ on C. from/ to D.from/ and
4. Would you like ________apple juice?
A. a B. an C. some D. to
5. I want some books. Let’s ______ to the bookshop.
A. to go B. go C. going D. goes
II. Circle the word having the underlined letter(s) pronounced differently from the others. (1p)
1. A. plant B. day C. timetable D. favourite
2. A. factory B. hamburger C. arrive D. map
3. A. August B. blue C. circus D. Saturday
4. A. December B. because C. shelf D. eleven
5. A. nice B. kite C. Science D. chicken
III. Circle the odd one out. (2p)
1. May April June Sunday
2. postcard post office zoo circus
3. he your she you
4. noodles rice hamburger fruit juice
5. play football ride a bike swim dance

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản