Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 5 đề thi

0
3.686
lượt xem
1.219
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Câu 1 : Circle the words that are pronounced differently from the rest:
1. A. lead B. great C. seat D. eat
2. A. so B. show C. who D. though
3. A. think B. thank C. that D. three
4. A. door B. zoo C. fool D. soon
5. A. worry B. sorry C. come D. ton
6. A. easy B. dear C. meat D. seat
7. A. bed B. decide C. get D. general
8. A. early B. weather C. heavy D. head
9. A. one B. song C. sorry D. long
10. A. teachers B. thanks C. pupils D. farmers

Câu 2 : Select response well correctly first in each of questions following:
1. One of them .................an oval face.
A. have B. having C. has D.had.
2. ...........is she? _She is my friend.
A. What B. How C. Who D. Whose.
3. I love fruit. I like .............very much.
A. carrots B. tomatoes C. peas D.apples.
4. There is .................... bread on the table.
A. a B. an C. some D. two.
5. Their cows produce ..................
A. a lot of milk B. many milk C. lots milk D. a few milk
6. We are polluting the air .................gases.
A. by B. with C. at D. of.
7. What's his job ?- He's a ...............He likes working with children .
A. teacher B. engineer C. farmer D. doctor
8. How often do you visit your grandparents ?
A. one a week B. once a week C. two week D. twice week
9. Can I help you ? - ......................, thanks.
A. No B. Yes C. Sir D. Oh
10. Thanh is going ................. a new bicycle next week.
A. to buy B. buying C. to buying D. buy
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản