Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 12 đề thi

0
3.945
lượt xem
972
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8

Tổng hợp Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 được thư viện eLib chọn kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề. Hy vọng những đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh này sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8. Mời quý thầy cô tham khảo:

A. USES OF ENGLISH (5 pts):
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (1.0 pt)

1. a. polite b. litter c. decide d. crier
2. a. developed b. watched c. walked d. posted
3. a. please b. street c. break d. feel
4. a. ground b. group c. house d. found
5. a. pollution b. rubbish c. in come d. truck
II. Choose the word which is stressed differently from the others (0.4 pt)
1. a. towel b. infrom c. promise d. conscious
2. a. awake b. minute c. pressurse d. ambulance
3. a. cover b. patient c. victim d. protect
4. a. damage b. injure c. level d. minimize
III. Choose the best answer of A,B,C or D to complete each of the following sentence (1.6 pts)
1. Nga’s grandmother often tells her ¬_________in the evenings.
A.the books B. folktales C. novels D. songs
2. When Nam was a child , he __________ go to the market with his mother.
A. used to B. like C. usually D. prefers
3. His grandfather __________ everything without the help of modern equipment in the past.
A. must do B. musted do C.had to do D. have to do
4. Be sure to revise your lesson __________ you have a test.
A . after B. between C. before D. in
5. You must__________ your bedroom.
A. tidy B.to tidy C. tidying D. tidies
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 8 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản