Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 11 đề thi

0
5.062
lượt xem
1.062
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 mà thư viện eLib mong muốn giới thiệu đến các em học sinh và quý thầy cô là bộ đề thi gồm nhiều đề thi hay, được chọn lọc khá kĩ. Hi vọng, thông qua việc giải trực tiếp trên các đề thi, các bạn học sinh được làm quen với cấu trúc đề thi, được ôn tập và áp dụng kiến thức đã học vào từng bài tập, câu hỏi và nâng cao khả năng giải đề thi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9. Mời quý thầy cô tham khảo:

A. Listening (3.0 points)
Let’s listen

Part 1. People are talking about their roommates. Listen and choose the word that best describes each person. (1.5 points)
1. A. talkative B. helpful C. messy D. unreliable
2. A. generous B. neat C. studious D. unfriendly
3. A. considerate B. messy C. sociable D. studious
4. A. neat B. lazy C. unreliable D. helpful
5. A. humorous B. talkative C. considerate D. sociable
6. A. studious B. bad-tempered C. quiet D. inconsiderate

Part 2. Listen. Are these statements true or false? Check the correct answer. (1.5 points)
1. The clerk asks the customer to come back next week.
2. The clerk asks for the credit card.
3. The customer has to bring the briefcase back in a few days.
4. The customer should call the clerk tomorrow.
5. The clerk asks the customer to fill out a form.
6. The customer doesn’t need to show the clerk the guarantee.

B. Grammar and use (7.0 points)
Part 1. Choose the best answer. (2.0 points)
1. Minh used to walk a long way to work. Now he ___ to work.
A. walks B. no longer walks C. didn’t walk D. still walks
2. “ Have a nice weekend! ” - “ _____”
A. Are you going anywhere? B. I’m going to take it easy.
C. Thanks. You too! D. Do you have any plans?
3. ___ from Alan, all the students said they would go.
A. Only B. Separate C. Except D. Apart
4. He won 200 million dong, ____ he gave his parents.
A. half of that B. half of which C. half of it D. half of them
5. What are the main ___ of this illness?
A. tokens B. traces C. emblems D. symptoms
6. It’s time you ___ back to your work.
A. went B. have gone C. go D. will go
7. My cousin is very ___ of spiders.
A. terrify B. terrified C. terrifying D. terror
8. When Mr. Tony came to Britain, he had to get used ___ on the left.
A. to driving B. driving C. to drive D. drive
 

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học tập tốt.
Đồng bộ tài khoản