Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 7 đề thi

0
637
lượt xem
54
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau của thư viện eLib dưới đây:

SECTION I: GRAMMAR and VOCABULARY (8.0 points)
PART I: (2.0 pts)

Choose the word or phrase that best completes each sentence. Circle A, B, C or D to indicate your answer.
1. The stories show how __________humans have been trying to live in harmony with nature.
A. during the earliest times B. that the earliest times
C. from the earliest times D. because earliest times
2. The Andean condor glides on air currents and doesn’t flap it wings _______ it must do so to reach updrafts.
A. because B. until
C. that D. as if
3. _______ is that a hen stands up to lay its eggs.
A. Many people don’t realize
B. What many people don’t realize
C. It is that many people don’t realize
D. Because many people don’t realize
4. _______ in the frozen wastes of Antartica takes special equipment.
A. Survive B. It is survival
C. That survival D. To survive
5. I knew she wasn’t going to like what I was going to say, so I tried to find a _______ way of saying it.
A. civil B. diplomatic
C. flattered D. well-mannered
6. If you want to _______ success in life, you have to work hard.
A. achieve B. receive
C. award D. earn

7. _ “Stop laughing!”
_ “I can’t ______!”
A. help it B. resist
C. do anything against it D. hold myself
8. It takes years to ___________ as a doctor.
A. practice B. pass
C. complete D. qualify
9. A device called a laser _____ through metal and other material very easily.
A. cutting B. that cuts
C. cuts D. it will cut
10. There was _____ new in his letter.
A. a great many B. hardly any
C. a great deal of D. a large number of
 

Hy vọng rằng BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Cà Mau sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản