Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
352
lượt xem
40
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh

Thi học sinh giỏi bao giờ cũng khó khăn và đòi hỏi không những nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa mà còn phải biết tìm tòi, nghiên cứu các tài liệu tham khảo bên ngoài. Vì vậy, việc nghiên cứu dạng đề thi của các năm trước là rất quan trọng, Thư viện eLib giới thiệu BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh giúp các em tham khảo, và làm quen với các dạng bài tập khó. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi HSG sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh

Dưới đây là nội dung của tài liệu đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh.

A. LEXICO – GRAMMAR
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the following questions.

1. According to the …………………… of the contract, tenants must give six months notice if they intend to leave.
A. laws B. rules C. terms D. details
2. Please accept our …………………….. congratulations!
A. finest B. warmest C. dearest D. deepest
3. It is difficult for museums to find funds to protect the nation's …………………
A. inheritance B. heritage C. possessions D. legacy
4. A part-time job gives me the freedom to ………………. my own interests.
A. pursue B. chase C. seek D. catch
5. In his first game for Newcastle, Keegan ………………. a goal after 58 minutes.
A. scored B. won C. earned D. gained
6. ………………….. to China, if you had the chance?
A. Do you go B. You go C. Had you gone D. Would you go
7. It ………………. a lot of patience to be a nurse.
A. uses B. takes C. spends D. costs
8. She had to pass all her exams or ________ she would have no holiday.
A. instead B. else C. therefore D. though
9. " How's Karen today?" "She is feeling …………………….. she was yesterday."
A. better slightly than B. slight better than C. slightly better than D. slightly better
10. "Is Tom a good worker?" "He …………………….. what he starts."
A. never almost finishes B. finishes almost ever
C. almost never finishes D. finishes never almost
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản