Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 36 đề thi

0
667
lượt xem
30
download
Xem 36 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học

Hãy tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học được thư viện tổng hợp dưới đây để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học. Mời quý thầy cô tham khảo:

Câu 1. (4 điểm)
a. Xác định các chất A, B, C, D, E, F và viết phương trình thực hiện chuyển đổi sau (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng)
A B C D B E F Cu (7)
Cho biết A là thành phần chính của quặng pirit.
b. Hãy trình bày cách tinh chế khí SO2 từ:
- Khí SO2 có lẫn SO3.
- Khí SO2 có lẫn HCl.

Câu 2. (4 điểm)
a. Cho hỗn hợp gồm Ca và CaC2 vào H2O được hỗn hợp khí A. Nung A với xúc tác Ni một thời gian được hỗn hợp khí B. Cho B qua dung dịch brom dư sau phản ứng được hỗn hợp khí C thoát ra. Xác định các chất trong các hỗn hợp A, B, C. Viết phương trình hóa học xảy ra.
b. Hòa tan 1 mol NaOH rắn vào x ml dung dịch NaOH 0,5M thu được y ml dung dịch NaOH 1,5M. Xác định x và y. Biết rằng cứ cho 20 gam NaOH rắn vào thì thể tích dung dịch tăng thêm 5ml.

Câu 3. (4 điểm)
a. Cho 45,625 gam hỗn hợp 2 muối ACO3 và BCO3 vào 400 ml dung dịch H2SO4 loãng, được dung dịch X và chất rắn Y đồng thời giải phóng 4,48 lít CO2. Cô cạn dung dịch X được 12 gam muối khan. Nung chất rắn Y tới khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và 3,92 lít CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4.
b. Tính khối lượng Y, Z.
c. Xác định tên 2 kim loại, biết rằng khối l¬ượng nguyên tử 2 kim loại hơn kém nhau 113 đvC, muối cacbonat của kim loại có khối lượng nguyên tử nhỏ có số mol gấp 2 lần muối cacbonat của kim loại có khối lượng nguyên tử lớn.

Câu 4. (4 điểm)
Hỗn hợp khí A gồm metan và etilen. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A, thu được 16,2 gam H2O. Mặt khác, nếu lấy 13,44 lít A (đktc) đem dẫn qua nước brom (lấy dư) thì khối lượng brom nguyên chất tham gia phản ứng là 32 gam. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Hãy xác định thành phần phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.
b. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí.
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học sinh giỏi THCS môn Hoá học bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản