Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 11 đề thi

0
541
lượt xem
3
download
Xem 11 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng

Bạn đã có Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kì thi học sinh giỏi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng dưới đây:

A. Listening (3.0 points)
Part 1. People are talking about their roommates. Listen and choose the word that best describes each person. (1.5 points)

1. A. talkative B. helpful C. messy D. unreliable
2. A. generous B. neat C. studious D. unfriendly
3. A. considerate B. messy C. sociable D. studious
4. A. neat B. lazy C. unreliable D. helpful
5. A. humorous B. talkative C. considerate D. sociable
6. A. studious B. bad-tempered C. quiet D. inconsiderate

Part 2. Listen. Are these statements true or false? Check the correct answer. (1.5 points)
1. The clerk asks the customer to come back next week.
2. The clerk asks for the credit card.
3. The customer has to bring the briefcase back in a few days.
4. The customer should call the clerk tomorrow.
5. The clerk asks the customer to fill out a form.
6. The customer doesn’t need to show the clerk the guarantee.

B. Grammar and use (7.0 points)
Part 1. Choose the best answer. (2.0 points)

1. Minh used to walk a long way to work. Now he ___ to work.
A. walks B. no longer walks C. didn’t walk D. still walks
2. “ Have a nice weekend! ” - “ _____”
A. Are you going anywhere? B. I’m going to take it easy.
C. Thanks. You too! D. Do you have any plans?
3. ___ from Alan, all the students said they would go.
A. Only B. Separate C. Except D. Apart
4. He won 200 million dong, ____ he gave his parents.
A. half of that B. half of which C. half of it D. half of them
5. What are the main ___ of this illness?
A. tokens B. traces C. emblems D. symptoms
6. It’s time you ___ back to your work.
A. went B. have gone C. go D. will go
7. My cousin is very ___ of spiders.
A. terrify B. terrified C. terrifying D. terror
8. When Mr. Tony came to Britain, he had to get used ___ on the left.
A. to driving B. driving C. to drive D. drive

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi THCS tỉnh Sóc Trăng để xem.
Đồng bộ tài khoản