Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 3 đề thi

0
846
lượt xem
27
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định

BST Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định tổng hợp các đề ôn tập tất cả các môn trong kì thi học sinh giỏi, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi học sinh giỏi, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định dưới đây:

Câu 1: (3,5 điểm)
1. Cho các sơ đồ phản ứng:
(1) (A) + H2O (B) + (X); (4) (A) + NaOH + H2O (G) + (X);
(2) (C) + NaOH (X) + (E); (5) (E) + (D) + H2O (B) + (H) + (I);
(3) (A) + HCl (D) + (X); (6) (G) + (D) + H2O (B) + (H).
Biết X là hợp chất được tạo nên bởi 5 nguyên tử của hai nguyên tố, tổng số proton trong X bằng 10. Tìm X và xác định các chất A, B, C, D, E, G, H, I. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Hòa tan hoàn toàn BaO vào nước, thu được dung dịch X. Sục SO3 vào dung dịch X, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Cho Al vào dung dịch Z thấy có khí hiđro bay ra. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
3. Cho các chất rắn riêng biệt: MgO, Al, Al2O3, BaO, Na2SO4 và (NH4)2SO4. Nếu chỉ dùng nước thì có thể phân biệt được bao nhiêu chất rắn. Trình bày cách phân biệt và viết phương trình hóa học xảy ra.
Câu 2: (2,5 điểm)
1. Cho 3 chất hữu cơ X, Y, Z (chứa C, H, O) đều có khối lượng mol bằng 82. Cho 1 mol mỗi chất X hoặc Y hoặc Z tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thấy: X và Z đều phản ứng với 3 mol AgNO3; Y phản ứng với 4 mol AgNO3. Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z. Biết X, Y, Z có mạch C không phân nhánh; X và Y là đồng phân của nhau. Viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Hợp chất hữu cơ A có khối lượng phân tử nhỏ hơn 78, chứa 9,09% H và 18,18% N. Phân tích 7,7 gam A ở điều kiện thích hợp thu được 4,928 lít khí CO2 (27,30C; 1atm). Cho 7,7 gam A phản ứng hết trong 200ml dung dịch NaOH aM sau đó đem cô cạn dung dịch thì thu được 12,2 gam chất rắn khan. Tính a.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi THPT tỉnh Nam Định để xem.
Đồng bộ tài khoản