Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 24 đề thi

0
2.727
lượt xem
61
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập trong đề thi nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới tốt hơn. Hãy cùng tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước:

Câu 1. (2 điểm)
1. Cho các thế khử chuẩn ở 25oC
Ag+ (dd) + e → Ag (r)
Cu2+ (dd) + 2e → Cu (r)
a) Viết sơ đồ của pin điện tạo thành từ hai điện cực trên và tính của phản ứng diễn ra trong pin khi [Ag+] = [Cu2+] =1M.
b) Tính sức điện động của pin khi [Ag+] = [Cu2+] =0,01M.
2. Xét phản ứng:
Trong điều kiện áp suất của khí quyển (p = 1atm) thì ở nhiệt độ nào đá vôi bắt đầu bị nhiệt phân?
Câu 2. (2 điểm)
1. Aspirin (axit axetyl salixilic, o-CH3COO-C6H4-COOH) là axit yếu đơn chức có pKa = 3,49. Độ tan trong nước ở nhiệt độ phòng là 3,55g/dm3. Tính pH của dung dịch Aspirin bão hòa ở nhiệt độ phòng.
2. Có hai dung dịch A và B. Dung dịch A chứa MgCl2 0,001M. Dung dịch B chứa MgCl2 0,001M và NH4Cl 0,010M. Người ta thêm NH3 vào mỗi dung dịch trên đến nồng độ 0,010M. Hỏi khi đó Mg(OH)2 có kết tủa không? Biết Kb của NH3 là 1,8.10-5 và .
Câu 3. (2 điểm)
1. Cho cân bằng hóa học: .
Nếu xuất phát từ hỗn hợp chứa N2 và H2 theo tỉ lệ mol tương ứng 1:3, khi đạt cân bằng ở điều kiện 450oC và 300 atm thì NH3 chiếm 36% thể tích.
a) Tính hằng số cân bằng Kp.
b) Giữ nhiệt độ không đổi ở 450oC cần tiến hành phản ứng dưới áp suất bao nhiêu để khi đạt cân bằng, NH3 chiếm 60% thể tích.
2. Cho phản ứng đơn giản A + B → C + D. Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1 mol/l. Sau thời gian t, nồng độ của A và B còn lại đều là 0,04 mol/l. Tốc độ phản ứng ở thời điểm t giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu?
Câu 4. (2 điểm)
Viết các phương trình phản ứng xảy ra:
a) Ion I- trong KI bị oxi hóa thành I2 bởi FeCl3 hoặc bởi O3.
b) Ion Br- bị oxi hóa bởi H2SO4 đặc
c) H2O2 bị oxi hóa bởi dung dịch KMnO4 (trong môi trường axit).
Câu 5. (2 điểm)
Cho 2,56 gam kim loại Cu phản ứng hoàn toàn với 25,2 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch A. Biết rằng nếu thêm 210 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch A rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được đến khối lượng không đổi thì thu được 20,76 gam chất rắn. Hãy xác định nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch A.

Câu 6. (2 điểm)
1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân (có vòng benzen) có công thức phân tử C8H10O thỏa mãn điều kiện:
a) Không tác dụng được với NaOH nhưng tác dụng với Na
b) Không tác dụng được cả Na và NaOH
2. So sánh tính axit các chất sau và giải thích: CF3COOH, ClCH2COOH, Cl2CHCOOH, Cl3CCOOH và CH3COOH.
Câu 7. (2 điểm)
Đốt cháy 10,4 gam một hợp chất hữu cơ A cần dùng 22,4 lít O2 (đktc). Sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O có .
a) Tìm công thức phân tử của A biết rằng tỉ khối hơi của A so với khí hidro:
b) Xác định công thức cấu tạo của A biết 3,12g A phản ứng hết với dung dịch chứa 4,8g Br2 hoặc tối đa 2,688 lít H2(đktc).
c) Hiđro hóa A theo tỉ lệ mol 1:1 thu được hiđrocacbon X. Khi brom hóa một đồng phân Y của X với xúc tác bột Fe, đun nóng theo tỉ lệ mol 1:1 được một sản phẩm duy nhất. Xác định công thức cấu tạo của X,Y?
d) B là một đồng phân của A. Biết rằng B chỉ cho một dẫn xuất monoclo khi tham gia phản ứng với Cl2 chiếu sáng, tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất B có tính đối xứng cao, tất cả các nguyên tử cacbon trong B đều đồng nhất. Tìm cấu trúc của B.
Câu 8. (2 điểm)
1. Khi thủy phân không hoàn toàn một peptit A (M= 293) thu được hai peptit B (M=236) và C (M=222). Xác định công thức cấu tạo của A. Biết rằng khi thủy phân hoàn toàn A thu được hỗn hợp 3 amino axit là glyxin, alanin và phenyl alanin.
2. Ba monosaccarit gồm hai D-andohexozơ (A) và (B) và một D-xetohexozơ (C) cho cùng một osazon khi phản ứng với phenylhidrazin dư. Viết cấu trúc của A, B, C thỏa mãn điều kiện trên bằng công thức chiếu Fisơ. (A) và (B) là hai đồng phân anome hay epime?
 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi học sinh giỏi tỉnh Bình Phước bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản