Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 117 đề thi

0
4.243
lượt xem
27
download
Xem 117 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng

BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng với nhiều đề thi học sinh giỏi hay trong những năm gần đây đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Câu 1: (2,5 điểm)
a. Cho 2 nguyên tố P (Z = 15) và Cl (Z = 17):
- Viết cấu hình electron.
- Xác định vị trí của P, Cl trong bảng hệ thống tuần hoàn?
b. Cân bằng các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
- HCl + MnO2  MnCl2 + Cl2 + H2O
- HNO3 loãng + Cu  Cu(NO3)2 + NO + H2O

Câu 2: (2,5 điểm)
Hòa tan hết 0,73 gam khí HCl vào nước thu được 200 ml dung dịch X.
a.Tính nồng độ mol/lít của các ion trong dung dịch X.
b. Cho 0,72 gam NaOH rắn vào 200 ml dung dịch X ở trên, khuấy đều cho NaOH tan hết thu được dung dịch Y. Tính giá trị pH của dung dịch Y (Xem thể tích của dung dịch không thay đổi).
Câu 3: (2,5 điểm)
a. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra khi thực hiện các thí nghiệm sau:
- Cho khí Clo lội vào dung dịch KOH loãng ở điều kiện thường.
- Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4.
- Cho dung dịch hỗn hợp gồm FeSO4 và Fe2(SO4)3 vào dung dịch KMnO4 có H2SO4.
- Nhỏ từ từ dung dịch AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2.
b. Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các ống nghiệm bị mất nhãn sau: NaOH ; H2SO4; BaCl2; NaCl; MgCl2.
Câu 4: (2,5 điểm)
Cho 23,2 gam hỗn hợp rắn gồm FeO; Fe2O3; Fe3O4 tan hoàn toàn trong một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn X thì thu được chất rắn Y có chứa 12,7 gam FeCl2. Tính phần trăm khối lượng của FeCl3 trong chất rắn Y?
Câu 5: (2,5 điểm)
X là hỗn hợp gồm Al và một kim loại R có tỉ lệ Hoà tan hoàn toàn 10,95 gam hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 3,36 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Xác định kim loại R?
Câu 6: (2,5 điểm)
a.Viết công thức cấu tạo các chất hữu cơ cùng chức hóa học có công thức phân tử lần lượt là CH2O2; C2H4O2; C3H6O2; C3H4O2?
b. Xác định công thức cấu tạo của các chất A1; A2; A3; A4; A5 và viết các phản ứng xảy ra theo sơ đồ chuyển hóa sau:
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh Lâm Đồng trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản