Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
200
lượt xem
42
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh

Với mong muốn giúp các em học sinh chuẩn bị tham dự kì thi học sinh giỏi và quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho việc ôn tập của các bạn học sinh. Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh trong bộ sưu tập nhé! Chúc bạn có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm 2014 môn Tiếng Anh hay mà mình đang tìm.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. nothing B. purpose C. welcome D. compare
2. A. measles B. tease C. please D. measure
3. A. especially B. weather C. exercise D. bench
4. A. thus B. with C. smooth D. maths
5. A. naked B. practiced C. beloved D. wicked
6. A. encourage B. problem C. excellent D. possible
7. A. curiosity B. cure C. business D. during
8. A. many B. habit C. apple D. happy
9. A. bear B. hear C. ear D. clear
10. A. young B. cousin C. couple D. thorough
II. Choose the most suitable word or phrase A, B, C or D to complete each sentence.
1. In the hotel lobby the detective caught __________of the man he had been hired to follow.
A. glance B. view C. vision D. sight
2. ‘Go on, finish the food. It needs __________ up because it won’t stay fresh until tomorrow.
A. eat B. eating C. to eat D. eaten
3. Before he left on his trip to America, the young man promised his parents he _____them regularly.
A. is writing B. will write C. should write D. would write
4. Of course I didn’t break it ____________ purpose- it was an accident!
A. by B. with C. from D. on
5. Andrew couldn’t __________ himself laughing at the expression on Maggie’s face.
A. help B. stop C. escape D. avoid
 

Đồng bộ tài khoản