Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
234
lượt xem
47
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh

Hãy tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh để biết thêm cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng giải bài tập khó trong các dạng đề của bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh. Mời quý thầy cô tham khảo:

A. LEXICO – GRAMMAR
I. Choose the best option A, B, C or D to complete the following questions.

1. According to the …………………… of the contract, tenants must give six months notice if they intend to leave.
A. laws B. rules C. terms D. details
2. Please accept our …………………….. congratulations!
A. finest B. warmest C. dearest D. deepest
3. It is difficult for museums to find funds to protect the nation's …………………
A. inheritance B. heritage C. possessions D. legacy
4. A part-time job gives me the freedom to ………………. my own interests.
A. pursue B. chase C. seek D. catch
5. In his first game for Newcastle, Keegan ………………. a goal after 58 minutes.
A. scored B. won C. earned D. gained
6. ………………….. to China, if you had the chance?
A. Do you go B. You go C. Had you gone D. Would you go
7. It ………………. a lot of patience to be a nurse.
A. uses B. takes C. spends D. costs
8. She had to pass all her exams or ________ she would have no holiday.
A. instead B. else C. therefore D. though
9. " How's Karen today?" "She is feeling …………………….. she was yesterday."
A. better slightly than B. slight better than C. slightly better than D. slightly better
10. "Is Tom a good worker?" "He …………………….. what he starts."
A. never almost finishes B. finishes almost ever
C. almost never finishes D. finishes never almost
 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 năm 2011 môn Tiếng Anh bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản