Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 18 đề thi

0
1.917
lượt xem
50
download
Xem 18 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định

Để củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Hãy tham khảo bộ Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định dưới đây:

Câu I ( 1,0 điểm)
Hỗn hợp A gồm MgO, CuO, Al2O3. Cho hidro qua A nung nóng được hỗn hợp rắn B. Cho B vào dung dịch HCl dư được dung dịch C và chất rắn D. Thêm Mg vào C thu được dung dịch E, chất rắn F. Thêm dung dịch HCl dư vào F được chất rắn G, dung dịch H, khí I. Cho dung dịch NaOH vào E đến dư được kết tủa K. Nung K đến khối lượng không đổi được chất rắn M. Viết các phương trình phản ứng.
Câu II ( 1,0 điểm)
Trong một bình kín chứa hỗn hợp khí: SO2, CO2, CH4, C2H4. Trình bày phương pháp hoá học để xác định sự có mặt các khí có trong hỗn hợp.
Câu III (1,5 điểm)
Viết lại sơ đồ trên, trong đó thay các chữ cái A, B, C … bằng công thức hoá học cụ thể. Viết các phương trình phản ứng và điều kiện phản ứng.
b. Một hỗn hợp gồm 2 chất hữu cơ đều có công thức C5H9O2Cl. Đun hỗn hợp này với dung dịch NaOH thu được C2H5OH, 2 muối hữu cơ và NaCl. Xác định công thức cấu tạo 2 chất trong hỗn hợp ban đầu. Viết phương trình phản ứng.
Câu IV ( 2,5 điểm)
Hỗn hợp A gồm Na2CO3, NaHCO3, K2CO3, KHCO3 có khối lượng 66,6 gam. Hoà tan A vào nước được 1 lít dung dịch B.
- Lấy 100 ml dung dịch B, nhỏ vào đó từ từ từng giọt một lượng dung dịch HCl loãng, khuấy đều liên tục thu được 672 ml khí ( đktc) và dung dịch C. Thêm dung dịch Ba(OH)2 vào C đến dư được 5,91 gam kết tủa.
- Cho dung dịch HCl 0,1 M vào 100 ml dung dịch B cho đến khi không còn khí thoát ra thu được dung dịch D, lượng dung dịch HCl đã dùng là 900 ml. Cô cạn dung dịch D thu được m gam chất rắn. Tính m.
Câu V ( 2,0 điểm)
Hỗn hợp X gồm Mg và Al có khối lượng 12,6 gam. Cho 1 lít dung dịch H2SO4 0,8M vào hỗn hợp trên cho đến khi hết bọt khí. Lấy dung dịch thu được, thêm vào đó 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,2 M và NaOH 1,9M được kết tủa B. Lấy B rửa sạch, nung đến khối lượng không đổi được 116,85 gam chất rắn C. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu VI ( 2,0 điểm)
A, B là 2 axit hữu cơ, số nguyên tử cacbon trong phân tử A nhỏ hơn số nguyên tử cacbon trong phân tử B. Hỗn hợp X1 có x mol A và y mol B. Hỗn hợp X2 có x mol B và y mol A. Tổng số mol A và B trong X1 và X2 đều là 0,5. Để trung hoà X1 cần 800 ml dung dịch NaOH 1M. Để trung hoà X2 cần 700 ml dung dịch NaOH 1M. Đốt cháy hoàn toàn X1 thu được 17,92 lít CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của A, B.
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định để xem.
Đồng bộ tài khoản