Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 5 đề thi

0
729
lượt xem
23
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi IOE - Olympic Tiếng Anh trên mạng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 dưới đây:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its
English equivalence.
Section 2:
1. Alice ……. A cat.
A. you B. he C. she D. has
2. My ….. is Jenny.
A. your B. name C. game D. name’s
3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- …….., Bob.
A. Nice to meet you B. See you later
C. Goodbye D. Good night
4. I ….. Andy
A. are B. am C. is D. you
5. Stand ……, please.
A. down B. up C. in D. on
6. You …….. Long
A. is B. be C. areD. am
7. Goodbye ……..
A. Nice to meet you. B. See you later
C. Goodmorning D. Goodevening
8. …… to …… you, Nam.
A. Nice – meet B. Fine – hi
C. You – me D. He – she
9. Sit ……., please.
A. down B. up C. in D. on
10. ……… your name?
A. What B. What’s C. How’s D. Why’s
Section 3: Fill the blank
Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence
or a meaningful
1. EI _ HT
2. My name _ _ Peter
3. TAB _ E
4. SCHOOL-B _ G
5. TH _ EE
6. T _ ank you very much
7. Hi, Alice. I _ _ Tommy
8. TEACH _ R
9. Hello, Mary. How _ _ _ you?
10. Hi. How _ _ _ you?

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 1 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản