Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 4 đề thi

0
201
lượt xem
8
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10

Hy vọng, việc luyện giải trực tiếp trên bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 này sẽ giúp được các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, rút kinh nghiệm cho kĩ năng làm bài thi của mình. Ngoài ra, bộ sưu tập này còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo ôn tập cho học sinh. Chúc các em và thầy cô giáo có kì thi thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10:

Bài 1: Fill in the blank
1/ Thes_ are my cats.
2/ Let’s sing a s_ _ng.
3/ Goodbye, see you _ _ er.
4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. - Thank you very m _ _ _ .
Bài 2: Choose the correct answer
1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.
a. boy b. toy c. student d. she
2. What is this ?
a. My name is Andy b. It’s a doll
c. It’s an doll d. This is Mary
3. What’s his name ?
a. My name’s Peter. b. See you later c. He is Peter d. He is my friend
4. ……………………….., students. See you tomorrow.
a. Good morning b. Good night
c. Goodbye d. Nice to meet you
5. These …………………..my books.
a. are b. is c. am d. this
6. Is this a pencil box ? - ……………………….., it is.
a. No b. not c. Yes d. No’s
7. How many cassettes ? - One……………………………….
a. a cassette b. two cassettes c. casstte d. cassettes
8. ……………..your hand, please.
a. Read b. Listen c. Raise d. Write
9. Is that a pen ? - ………………, it isn’t.
a. Yes b. Yes, it is c. No d. Not
10. How………………….you ? – Fine, thanks.
a. are b. am c. is d. this
Bài 3: Matching
1. Tea 2. puzzle 3. hen 4. meet 5. heart
6. Ant 7. rabbit 8. paper 9. clock 10. ask
a. con thỏ b. ghép hình c. gà mái d. gặp mặt e. con kiến
f. giấy g. đồng hồ h. hỏi i. trà j. trái tim
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 10 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản