Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 4 đề thi

0
184
lượt xem
8
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14

Thư viện eLib tổng hợp BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 với mong muốn giúp các bạn học sinh làm quen, luyện tập và thử sức trực tiếp trên các đề thi thật sự. Hi vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh ôn tập và quý thầy cô giáo tham khảo. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14

Dưới đây là đoạn trích Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Bài 1: Reoder the words to make sentences
1. Peter tomorrow, you See 6. your hand Put down.
................................................................... ...................................................................
2. classroom is big. My 7. schoolbag small. Your is
................................................................... ...................................................................
3. Is a it desk ? 8. to the Point teacher.
................................................................... ...................................................................
4. are These new my friends. 9. your Raise , children. Hand
................................................................... ...................................................................
5. He , too. my friend is 10. Pick pencil. your up
................................................. ...................................................................
Bài 2: Choose the correct answer
1. Good morning, teacher. -………………..
a. Goodbye b. See you later c. Good morning d. Fine, thanks
2. I’m fine, thank……………
a. yous b. you’s c. you’re d. you
3. Mr. Jone is ………………..engineer.
a. a b. an c. the d. be
4. What colour is this ? – It’s ……………….
a. pen b. car c. dog d. green
5. This is ………….apple.
a. a b. an c. the d. be
6. Is ……………house big ? – No, it’s small.
a. you b. your c. yours d. yous
7. What is this ? - ………………….
a. His name is Tom b. It’s a ruler
c. It’s an ruler d. It’s Tom
8. …………that a dog? – No, it isn’t.
a. Are b. Is c. Who d. When
9. How are you ? - ………………………
a. I’m Kate b. She’s my sister c. I’m fine, thank you d. Bye
10. Stand up now and open ………..book.
a. you b. your c. yours d. yous
Bài 3: Matching
1. elephants 2. pink pillow 3. five birds 4. four tigers 5. two hippos
6. white curtain 7. brown clock 8. three trees 9. two glasses 10. shoes
a. gối màu hồng b. màn trắng c. 2 cái ly
d. đơi giày e. 5 con chim f. 4 con hổ
g. đồng hồ màu nâu h. 2 con hà mã i. 3 cái cây j. 2 con voi
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 14 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản