Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 đề thi

0
168
lượt xem
11
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15

Bổ sung ngay vào tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và ôn tập kiến thức. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Hi vọng, đề thi này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Bài 1: Fill in the blank
This is her bag. It’s pu _ ple. Close your school b _ _ , please.
_ pen your books, children. Let’s s _ _ g a song, girls.
Go to t _ e door, please. What c _ _ _ ur is this ? It’s green.
To _ ch your desk. Sit down, please.
May I co _e in , please. Po _ _ t to the teacher.
Bài 2: Choose the correct answer
1. Is………….a chair ? – Yes, it is.
a. are b. it c. it’s d. his
2. Mary goes to school library to ………..books.
a. read’s b. reads c. read d. read to
3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. And you ?
a. you b. you’re c. your d. yous
4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.
a. How b. when c. Who d. Where
Bài 3: Matching
1. grape 2. purple flowers 3. two black cats 4. moon 5. green pens
6. two ducks 7. two pencil boxes 8. three guitars 9. three tigers 10. window
a. hoa màu tím b. 2 hộp búy chì c. mặt trăng
d. 3 cây đàn ghi ta e. Nho f. 2 con vịt g. 2 con mèo đen
h. 2 bút mực xanh lá i. 3 con hổ j. cửa sổ
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 15!
Đồng bộ tài khoản