Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
132
lượt xem
7
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc khá kĩ, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19

Bài 1: Matching
1. rice 2. kite 3. yellow crayon 4 . tiger 5. nine
6. seven 7. ten 8. sad 9. clean the room 10. five
a. con diều b. con hổ c. số 9 d. số 7 e. gạo
f. số 10 g. số 5 h. buồn i. bút sáp vàng j. lau phịng
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….
Bài 2: Fill in the blank
Is this a ch _ ir ?
This is m _ cat.
B _ _ . See you later.
N _ _ e to meet you, Lan Anh.
Goodb _ e, Tommy. See you later. What’s your n _ _ _ ? – I’m Jenny.
Co _ plete the sentences.
How _ _ _ you ? – I’m fine, thank you.
W _ _ is that ? That’s Kate. She’s my friend.
This is _ doll.
Bài 3: Choose the correct answer
1.This is ………chair.
a. he b. she c. it d. my
2. How are you ?
a. I’m fine, thank you. b. I’m Binh c. She’s my sister d. Goodbye
3. There is a kite………..the sky.
a. on b. to c. for d. in
4. Choose the odd one out
a. you b. I c. fine d. he
5. My school is not small. It’s ………………
a. big b. a big c. it’s d. it’s big
6. What……….it ? – It’s a desk.
a. is b. hi c. bye d. he
7. Hello. My name’s Ron. - ……………………….
a. See you later b. Good night c. Hi. I’m Jane d. Goodbye
8. Point ……………the pictures, children.
a. in b. for c. to d. on
9. May I go…………..? – Yes, please.
a. to b. in c. on d. out
10. ……………………the book, please.
a. Look b. Watch c. Open d. Write

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 19. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
Đồng bộ tài khoản