Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
102
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung lấy ra từ BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32.


Bài 1: Fill in the blank
I’m fine, th _ _ k you.
H _ _ many books are there ? – There are two books.
This is _ _ t my cat. It’s her cat.
Is this a chair ? – Y _ _ , it is.
Please dr_ _ a picture, children. Goodbye. See you la _ _ r !
Let’s ma _ _ a circle.

I like _ _ _ _ colour.
W _ _ she, Peter ? – She’s Alice.
This is my bother . H _ _ name is John.
Bài 2: Matching
1. drink water 2. play the piano 3. yellow 4. bear 5. telephone
6. motorbike 7. blue 8. biscuits 9. green 10. write a letter
a. chơi đà pi a nô b. bánh qui c. điện thoại
d. màu vàng e. màu xanh biển f. màu xanh lá
g. uống nước h. xe mô tô i. viết thư j. con gấu
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….
Bài 3: Fill in the blank
1.Th _ t is my school. It’s very big.
2. L _ _ k at the board, please.
3. Please be qu _ et.
4. Is that your eraser ? – No, it is _ _ _ .
5. C _ _ se your books, children. 6. How _ _ _ you today ? – Fine, thanks.
7. Wh _ is that ? – It’s Mary.
8. Gi _ e me the book, please.
9. _ _ _ name is Mary.
10. How m _ _ y crayons are there ? – There are six crayons.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 32 . Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả. 
Đồng bộ tài khoản