Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 3 đề thi

0
288
lượt xem
14
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Tìm kiếm và chia sẻ tài liệu là nhu cầu thiết yếu của con người trong xã hội hiện nay. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã biên soạn và sắp xếp các Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 tạo thành bộ sưu tập dưới đây để quý thầy cô và các em thuận tiện trong quá trình tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 dưới đây:

Bài 1: Matching
1. Sit 2. tea 3. under 4. horse 5. play chess
6. Play football 7. foot 8. butter 9. fan 10. banana
a. đá bóng b. trà c. bên dưới d. chơi cờ e. bàn chân
f. ngồi g. bơ h. cái quạt i. con ngựa j. chuối
1…...….2…..…..3…...…4……....5…….…6……....7……....8……...9…..…10…..….
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. I’m fine, thank you. 6. this ? colour is What
............................................................. .............................................................
2. thank am you. fine, I 7. Thu. Name’s Hello, my
............................................................. .............................................................
3. That an eraser. is 8. you See Goodbye. Tomorrow
............................................................. .............................................................
4. is Who boy ? that 9. Give the , please book me
............................................................. .............................................................
5. your big ? Is school 10. friend. is Jenny my
............................................................. .............................................................
Bài 3: Choose the correct answer
1………………….are you ? I’m fine, thanks.
a. Who b. What c. How d. When
2. Good morning, Peter. -…………………………………..
a. Good morning, Jean b. Good night, Jean
c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen
3. Let’s ……………a song.
a. look b. sing c. stand d. sit
4. …………………is that ? – It’s a pen.
a. How b. When c. Where d. What

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản