Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 10 đề thi

0
260
lượt xem
16
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi Olympic Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013 dưới đây:

Section 1:   Leave me out.
Take a redundant letter out from each word to make it correct
Bài 1.  Chọn đáp án đúng:
Question1. Let’s …hello to the teacher                             
A. go   B. say  C.know  D.to
Question2. There is … dog in my house  
A. a  B. an  C. two  D.is
Question3. Give …. a pen, please.  
A. my  B. my’s  C. me  D. I
Question4. I … reading a book.   
A. is   B. are  C. am  D. am’s
Question5. This cake … for you, Mary. – Thank you very much.  
A. Is  B. are   C. a  D. an
Question6. Tommy is my friend. He is a …at Quang Trung Primary School.
A. Woker  B. doctor  C. farmer  D. student
Question7. Her house is …big   
A. very B. much  C. many  D. old
Question8. Yoko is …Japan. 
A. at  B. under C. up  D. from
Question9. August is the eighth month … the year.     
A. by  B. on  C. of  D.from
Question10. Draw … picture, please.  
A. a  B. an  C. a’s  D.  an’s
Question11. I … watching television.          
A. am  B. is  C. are  D. aren’t
Question12.  There … two boys in my class.  
A. is  B. are  C.  many D.  isn’t
Question13. My birthday is … May 5 . th
A. in  B.  on  C. of  D.  from
Question14. Hello, …Sean  
A. my  B. my name  C.  I  D. I’m
Question15. I can … a bicycle.  
A. rides  B. riding  C. ride  D. ride’s
Question16. How …desks are there in your classroom?
A. any  B. many’s  C.  any’s  D.  many
Question17. I …two cats
A. has  B. haven’t  C. have  D. hasn’t
Question18. I’m from England. – I’m from England,…  
A. and  B. too  C. end  D. two
Question19. You cat …nice.   
A. is  B. are   C. an  D. a
Question20. I’m ….America.    
A. in  B. a  C.  from  D. to

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản