Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
601
lượt xem
89
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17

Thư viện eLib.vn luôn đồng hành cùng với các bạn thí sinh trong việc chuẩn bị cho kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Chúng tôi đã sưu tầm để giới thiệu bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 đến với các bạn thí sinh. Hi vọng, bộ đề thi thử này sẽ giúp ích cho việc ôn thi của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17:

Bài 1: Choose the correct answer
1. Lan……………
a. has a round black eyes b. has eyes brown black
c. has round black eyes d. is round black eyes
2. Who is that ? – It’s …………
a. book b. Mr. John c. ruler d. I
3. When is your birthday, Emily ? It’s on……………
a. the September 25 b. September 25 th
c. September of 25 d. 25 of September
4. Suri’s house is not near her school, so she goes to school…………
a. by a bike b. on bus c. by bike d. on foot
5. How often do you visit your grandparents ?
a. Once a week b. Two a week c. One a week d. Twice week
6. ……….go to Datlat this weekend ?
a. Let’s b. Why don’t we c. What about d. How about
7. Tom and ………are going to the birhtday party together.
a. I b. me c. my d. him
8. Choose a word which has different part of pronunciation:
a. candle b. famous c. wake d. paper
9. Do you play soccer everyday ?
a. Yes, I do b. Yes, I play c. No, I do d. I play soccer
10. How ………..do you brush your teeth ?
a. many b. often c. old d. time

Bài 2: Fill in the blank
1. pe _ son 2. min _ te 3. cou _ try 4. o _ ange 5. clas _ mate
6. cross _ ord 7. bet _ er 8. gue _ s 9. sho _ ld 10. s _ issor

Bài 3: Matching
1. umbrella 2. tissue box 3. toystore 4. Ha Long bay 5. time
6. round 7. pine tree 8. take a photo 9. bone 10. puzzles
a. hình tròn b. cây dù c. ghép hình d. vịnh Hạ Long e. thời gian
f. cây cảnh g. hộp giấy h. chụp ảnh i. quầy bán đồ chơi j. xương
1……2……3……….4……….5……….6……….7………..8………9…..…10………

Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 17 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website ELib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản