Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
156
lượt xem
21
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21

Cùng tham khảo bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21, với bộ đề thi này các bạn có thể củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để bước vào kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng cũng như các kì thi khác đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21:

Bài 1: Matching
1. cow 2. elephants 3. waste basket 4. green gift 5. pig
6. red bed 7. mouse 8. yellow car 9. kangaroos 10. blue spoon
a. con chuột b. quà màu xanh lá c. xe ô tô màu vàng d. bò cái e. con lợn
f. cái giường màu đỏ g. thú túi h. sọt rác i. con voi j. muỗng màu xanh nước biển
1………2………..3…………..4………..5…… 6………7………8……….9………10……..
Bài 2: Fill in the blank
1. How is the weath _ _ today ? – It’s sunny today.
2. How many doll _ are there ?
3. It’s ra _ _ y today.
4. Where _ _ _ you from ? – I’m from Vietnam.
5. The _ e crayons are for you.
6. My crayons a _ _ on the table.
7. _ _ you like Arts ?- Yes, I do.
8. There _ _ _ seven days in a week.
9. _ _ ose are my crayons.
10. Do you h _ _ _ Maths today.
Bài 3: Choose the correct answer:
1. ………..your friend’s name ?
a. What’s b. How’s c. When’s d. Who’s
2. What’s that ? – That’s _ _ eraser.
a. the b. an c. a d. this
3. Can the cat fly ? - ………………………
a. No, it can b. No, it does c. No. it can’t d. No, it doesn’t
4. Can you speak English ?- Yes, _ can.
a. you b. I c. He d. she
5. This gift is ……….you.
a. for b. on c. in d. under 

Thư viện eLib mong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 21 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích. 
Đồng bộ tài khoản