Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
79
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26

Thư viện eLib xin gửi đến bạn BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26, là một trong những BST đặc sắc của chúng tôi. Thư viện eLib đã tổng hợp từ nhiều nguồn và biên tập có sự chọn lọc nhằm giúp quý thầy cô và các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 dưới đây: 

Bài 1: Choose the correct answer
1. What’s that ? -That’s …….ice cream.
a. the b. an c. a d. this
2. My sister is nine………….old.
a. years b. year c. year’s d. a year
3. Mary…………..to school at 8.00.
a. go b. goes c. to go d. go’s
4. Is that a pencil ? – No, ……….
a. it isn’t b. it is c. it does d. it doesn’t
5. Look! I …………a new book.
a. have’s b. has c. haves d. a have
6. Goodbye, Sam. -…………………….
a. Good morning b. Good night c. See you again d. Hi, I’m Tom
7. Do you like orange juice ? – Yes, I …………………
a. am b. is c. do d. like
8. ……………are they ? – They’re my friends.
a. Who b. What c. Which d. Where
9. Choose the odd one out
a. bathroom b. bedroom c. living room d. cshool
10. What’s …………..name? – He’s Peter.
a. her b. hers c. his d. your
Bài 2: Fill in the blank
1. This gift is for you. – Thank you very m _ _ h.
2. Br _ _ h your teeth, please.
3. Would you like an apple ? _ _ _ , please.
4. She’s my fr _ _ _ d, too.
5. What’s her j _ _ ? – She’s a teacher.
6. I h _ _ e many pencils in my pencil case.
7. _ _ _ _ is your birthday ? – It’s in April.
8. Can he p _ _ y football ? – Yes, he can.
9. C _ _ cle the answer, please.
10. That’s my fa _ _ er.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 26 và xem thêm các tài liệu khác.  
Đồng bộ tài khoản