Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
750
lượt xem
107
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Mục tiêu của các bạn là đạt giải cao trong kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng thì đừng bỏ qua bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 này nhé. Thông qua việc giải các đề thi này, các bạn học sinh sẽ làm quen dần với độ khó của đề thi, ôn tập lại kiến thức đã học, nâng cao kĩ năng giải đề thi và biết được thêm nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 là một trong những BST đặc sắc của ELib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Bài 1: Choose the correct answer
1. There ………..two boys in my class.
a. is b. many c. are d. isn’t
2. My brother is ………… worker.
a. an b. an’s c. a d. a’s
3. What ………is it ? It’s white.
a. colours b. colour c. colour’s d. colourn’t
4. I ……….watching TV.
a. is b. are c. am d. aren’t
5. This……….my friend, Nga.
a. am b. is c. are d. name
6. Let’s ………..hello to the teacher.
a. go b. say c. know d. to
7. How………..desks are there in your classroom ?
a. any b. many’s c. any’s d. many
8. August is the eighth …………the year.
a. by b. on c. of d. from
9. Give……….a pen, please.
a. my b. me c. my’s d. I
10. Look at the ………, please.
a. say b. tell c. board d. board’s

Bài 2 : Fill in the blank
1. How old _ _ your sister ? She is eleven years old.
2. _ _ _ are you ? I’m eleven years old.
3. Thank you very much, Lan Anh. You _ _ _ welcome.
4. My school is _ _ _ big. It’s small.

Bài 3: Matching
1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle
6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eat
a. chào b. nước uống có ga c. hộp bút chì d. nước uống e. ăn
f. khiêu vũ g. ngồi h. con diều i. nến j. bướm
1……2………3……….4……….5………6……….7……….8……….9………10…….

ELib mong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 4 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản