Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
136
lượt xem
4
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011

Để bài thi Olympic Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011 dưới đây: 

Section 1: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.
1. What does Mrs. Smith do?- She's a ......
A. farm B. policeman C. doctor D. businessman
2. What ........ do you like? - I like warm weather.
A. season B. activity C. weather D. sport
3. It usually ........ in March.
A.to rain B. rain C. raining D. rains
4. ..... weather is often cool in Sapa.
A. The B. No C. A D. Some
5. What's ........lunch, Ben? - There's some rice and some fish.
A. at B. in C. of D. for
6. How does your father often travel to Ninh Binh City? - .......... train.
A. On B. At C.By D.In
7. What ....... are her eyes? - Black.
A. time B. class C. colour D. subject
8. ......... a letter here ........ you.
A. It's/on B. It's/for C. There's/for D. It has/ on
9. She is working in the garden. She looks .....
A.hungry B. tired C. interesting D. thirsty
10. Odd one out
A. dog B. cow C. pig D. string
11. We shouldn't ...... a lot in the evening
A. eat B. to eat C. eats D.eating

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 năm 2011 và xem thêm các tài liệu khác. Chúc quý thầy cô giáo giảng dạy hay, các em học sinh học tập tốt! 
Đồng bộ tài khoản