Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 3 đề thi

0
330
lượt xem
38
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1
Mô tả bộ sưu tập

Giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1, tham khảo đề thi này giúp quý thầy cô và phụ huynh có thêm tư liệu hướng dẫn học sinh, con em mình giải các dạng đề khó, chuẩn bị kiến thức cho kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng sắp tới được tốt hơn.

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1
Tóm tắt nội dung

Đây là một đoạn trích hay trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1. Mời quý thầy cô tham khảo:

Bài 1: Choose the correct answer
 1. Are you a student or a teacher?
a. Yes, I am b. No, I am not c. I’m a student d. Yes, I
2. ……..down, please ! 
a. Sit b. Open c. Close d. Stand
3. ……..up please !
a. Sit b. Open c. Close d. Stand
4. What is ………favourite colour ? I like red.
a. his b. her c. your d.you
5. Whose book is this ?
a. It’s me b. It’s her c. It’s him d.It’s mine
6. Choose a word which has different part of pronunciation:
a. do b. mother c. brother  d. sometime
7. What are ……..? They are my books.
a. it b. this c. that  d. these
8. Can you drink……..? Yes, I can.
a. orange juice b. rice c. chicken d. bread
9. I am …..a picture now.
a. writing b. playing  c. singing d.drawing
10. Tick the odd one out
a. picture b. red c. black d. green
Bài 2: Fill in the blank
1. subje…t 2. doc…or 3. h…ad 4. j…ans 5. cour…e
6. sund…y 7. e…d          8. th…ee           9. ha…f         10. ..limb
Bài 3: Matching
1. coconut      2. grape          3. badminton   4. Enlgand 5.desktop
6. apple     7. volleyball     8. bus­stop   9. schoolyard         10. bottles
a. cầu lông       b. nho         c. sân trường            d. nước Anh       e. màn hình 
f. bóng chuyền      g. bến xe buýt        h. chai            i. táo            j. dừa

Thư viện eLib mong rằng bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh.
Đồng bộ tài khoản