Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 2 đề thi

0
120
lượt xem
10
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11. Chúng tôi đã chọn lọc các đề thi hay nhất, với nhiều câu hỏi khó giúp các em làm quen với dạng đề, và biết cách giải các bài tập đòi hỏi độ tư duy cao. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11

Bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Bài 1: Leave me out
1. malse        2. twiche           3. dowin        4. dolor          5. pupil 
6. finiesh       7. alsoud         8. wateer       9. mable        10. spoart
Bài 2: Choose the correct answer
1
. Peter …………a white cat and a black dog.
a. has              b. have                  c. had               d. having
2. How many hours …………..a day ? 
a. he works           b. is he work             c. does he work         d. does he works
3. ………..don’t you get up early ?
a. When            b. Why                 c. How               d. What
4. How many …………..are there in the sky ?
a. cloud             b. clouds              c. cloudy            d. clouding
5. What do you often do………. your freetime ?
a. in                    b. at                     c. on                   d. with
6. Choose the word has the underlined part  pronounced differently
a. face                b. orange             c. potato             d. play
7. She likes going ………….in the fall.
a. fish                b. fishing              c. fishes              d. to fish
8. It’s very kind ………….you to say so.
a. in                   b. to                       c. for                  d. of
9. Look!............woman is painting the wall.
a. That                b. Those                  c. These              d. This is
10. They would like some milk……….. dinner.
a. in                   b. at                       c. for                 d. of

Thư viện eLib mong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 11 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản