Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
160
lượt xem
18
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14. Mời các bạn tham khảo:

Bài 1: Leave me out 
1. starot      2. tissule    3. numbeer      4. papear       5. anipmal 
6. undear     7. pourple    8. erayser      9. shouldern      10. viksit
Bài 2: Fill in the blank 
1. Does Mandy go to school _ _ motorbike ?
2. Is that her brother ? – Yes, _ _ _ name is Thomas.
3. My father often rides a bike to the countryside  when _ _ _ weather is fine.
4. _ _ _ _ _ you like some more cake ? Yes, please.
5. I can’t help you. I’m _ _ _ good at English.
Bài 3: Reoder the words to make sentences
1. good       Swimming       is     for     our health.
__________________________________________________________________
2. very famous        singer.        a        He is         American
__________________________________________________________________
3. you like       Would        or some coffe ?     some tea
__________________________________________________________________
4. a lot of photos         on her holiday        last week.       took      My teacher
__________________________________________________________________
5. Singapore     much.        He       says     he     likes      very
__________________________________________________________________
6. I and       after school.      the guitar       my close friend      often play
__________________________________________________________________
7. in the evening       our daily activities         about    talk       We often
___________________________________________________________________
8. fruits         the autumn         of         Is       the season 
__________________________________________________________________
9. Singapore.        sent  him         from         Andrea’s brother        a letter
__________________________________________________________________
10. his homework       did        Frank          yesterday evening.
__________________________________________________________________

Hi vọng, bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 14 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản