Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 3 đề thi

0
153
lượt xem
12
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi IOE Tiếng Anh trên mạng, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề thi minh họa, đề thi của những kì thi, vòng thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Bài 1: Choose the correct answer
1. Lan ……………..
a. has a round black eyes                     b. has eyes round black
c. is round black eyes                          d. has round black eyes
2. Who is that ? It’s …………….
a. books             b. Mr. John              c. a ruler            d. I
3. When is your birthday, Emily ? It’s on…………..
a. the September 25                            b. September 25
c. September of 25                             d. 25 of September
4. Suri’s house is not near her school, so she goes to school ………..
a. by a bike             b. on bus                c. by bike          d. on foot
5. How often do you visit your grandparents ?
a. Once a week       b. Once a week        c. Two a week      d. twice
6. ……….go to DaLat this weekend ?       
a. Let’s                   b. Why don’t we       c. What about        d. How about
7. Tom and ………….are going to the birthday party together.
a. I                         b. me                          c. my                    d. him
8. Choose the word has the underlined part  pronounced differently
a. candle                b. famous                    c. wake                d. paper
9. Do you play soccer everyday ?
a. Yes, I do           b. Yes, I play               c. No, I do           d. I play soccer
10. How…………..do you brush your teeth ?
a. many               b. often                         c. old                   d. time
Bài 2: Fill in the blank
Pe…son           min…te          cou….try          o…ange         clas…mate   
Cross…ord       bet…er          gue…s              sho…ld          s…ssors
Bài 3: Matching 
1. Umbrella         2. tissue box          3. toystore         4. Ha Long Bay         5. time 
6. Round            7. pine tree            8. take a photo         9. home           10. puzzles
a. dù           b. cây cảnh            c. chụp hình             d. nhà            e. ghép hình
f. hình tròn     g. vịnh Hạ Long       h. quầy bán đồ chơi      i. thời gian        j. khăn giấy
1………..2………..3………..4………..5…………6………..7………8……..9…….10…

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 17!
Đồng bộ tài khoản