Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
136
lượt xem
9
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18 của thư viện eLib dưới đây:

Bài 1: Fill in the blank 
1. How …………do you go cycling to the countryside ? – Once a week.
2. There are …………months in a year.
3. How many meals ………..their baby have a day ?
4. ………..sports does she play badminton or soccer ?  ­ Badminton.
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. at the clothing store         Lee bought          clothes      yesterday.     a lot of 
____________________________________________________________________
2. his mouth.      The dentist         to open        told         him
_____________________________________________________________________
3. because I’m         to Hue          very tired.          I don’t want         to travel
_____________________________________________________________________
4. Jimmy         the matter          What was        yesterday ?      with   
_____________________________________________________________________
5. he came         a week.        back home         after           Finally,
_____________________________________________________________________
6. to be         Why       you want          don’t          a nurse ?
_____________________________________________________________________
7. hear         I am           sorry        to        that.
_____________________________________________________________________
8. the best player.         he was          Bruce was           because           happy
_____________________________________________________________________
9. together          The children           an hour.          for        played
_____________________________________________________________________
10.  hold         last month ?         your school          a song festival          Did
_____________________________________________________________________
Bài 3: Matching
1. cow      2. fifteen      3. moon      4. swimming       5. class     6.go to the restaurant
7. cough         8. cassette       9. talk in class           10 play the guitar         11. frog 
a. mặt trăng         b. băng ghi âm        c. chơi đàn ghi ta          d. nói trong lớp
e. ho             f. lớp học          g. con ếch        h. đi nhà hàng       i. bơi       j. 15
1…......2………3………4………5………6………7……….8……….9……..10………..  

Hy vọng rằng BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 18 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản