Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
139
lượt xem
11
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19

Để bài thi IOE Tiếng Anh trên mạng đạt được kết quả cao, ngoài việc tìm hiểu sâu và rộng phần kiến thức ra thì các bạn phải có chiến thuật riêng trong cách giải đề thi, và phải rèn luyện, áp dụng chiến thuật ấy trên từng đề thi cụ thể. Đây là bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 được thư viện tổng hợp nhằm giới thiệu cho các bạn như một tư liệu tham khảo. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Bài 1: Choose the correct answer
1. What’s ………..dinner today ?    Bread or rice ?
a. on                 b. for                   c. in                       d. of
2. Barbara has beautiful teeth. Her teeth………….white.
a. is                 b. are                   c. aren’t                 d. isn’t
3. There is a lot of ………….in Vietnam. Our country is green.
a. sunny          b. windy               c. rainy                  d. rain
4. What did your little sister do yesterday ? She………..television.
a. watch           b. watched            c. watching           d. watches
5. She………… the museum.
a. visited          b. visits                 c. was visting        d. visit
6. There is a lake……….front……..my school.
a. on / of          b. in / of               c. at / of                  d. in / on
Bài 2: Fill in the blank
1. What does your broter _ _ _ _ to be ? 
He wants to become a famous singer.
2. I like going to school because I have a _ _ _ of friends.
3. _ _ _ _ _ did she do last summer ? She went to Sam Son beach.
4. _ _ _ _ _  watch is it ?  ­ It’s Bob’s watch.
5. I give Sam a doll _ _ her birthday.
6. A lot of my friends play soccer, but not many of _ _ _ _ play table tennis.
7. _ _ _ July enjoy her first day at school ? _  No, she didn’t.
8. Does Ben’s school _ _ _ ­ 40 classrooms.
9. _ _ _ _ he ever play tag after school ?
10.  What is Danny _ _ _ _ _ ? – He is watching television in the living room.
Bài 3: Matching 

1. cap        2. scissors         3. circles           4. stadium          5. play skipping rope        
6. examine the eyes        7.  play tag         8. island        9. hotel        10. Chinese girls
a. nón kết      b. trốn tìm      c. cô gái Trung Quốc        d. nhảy dây        e. vòng tròn 
f. kiểm tra mắt          g. sân vận động        h. khách sạn       i. cái kéo         j. đảo
1………2………3……….4……..5………6……….7……..8……….9……..10……..

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 19!
Đồng bộ tài khoản