Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
154
lượt xem
18
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24

Tổng hợp nhiều Đề thi IOE Tiếng Anh trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 nhằm hỗ trợ thêm nguồn tài liệu đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng cho các bạn học sinh, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn trọn bộ đề thi Olympic trên mạng của môn Tiếng Anh. Hy vọng, với bộ tài liệu này, bạn sẽ có thời gian ôn luyện thật hiệu quả và đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 dưới đây:

Bài 1: Fill in the blank
1. How _ _ children does your sister have ?
2. How often do you come _ _ visit your uncle and aunt ?
3. _ _ _ Jane buy any clothes in the clothe shop yesterday ?
4. I am going to have a birthday party _ _ May 29th .
5. My uncle works in the factory _ _ Monday to Friday.
6. There are _ _ _ _ seasons in mu country: Spring, Autumn, Winter, 
Summer.
7. We shopuld eat a _ _ _    _ _ fruit and vegetables.
8. I don’t like vegetables _ _ _ my sister does.
Bài 2: Reoder the words to make sentences
1. their homework          each other         often help      with         My classmates
________________________________________________________________
2. Tim      in winter.        Sometimes      goes          skiing           with his friends.
 ________________________________________________________________
3. your friends ?         out with          you go        do      When
_________________________________________________________________
4. yesterday      to come to        me        her birthday party.       Marry invited
__________________________________________________________________
5. often buys        many new clothes       at weekends.            Her mother        her
__________________________________________________________________
6. usually          in summer ?            do you           What        do
___________________________________________________________________
7. She       buy         for her breakfast          Where does        every morning ?      food
__________________________________________________________________

8. and have breakfast ?     get up       does      your father        What time
____________________________________________________________________
9. aren’t         at home          in          They       the evening.
____________________________________________________________________
10. the picnic.         Everyone          a good time         is having        at
____________________________________________________________________

Bài 3: Matching 
1. Pets            2. socks           3. earings            4. have a fever             5. flower vase   
6. Box of chalk        7. crocodile         8. green          9. go to the beach         10. coke
a. vớ         b. đến bờ biển         c. cảm nhẹ        d. lọ hoa             e. thú cưng 
f. cá sấu         g. hộp phấn         h. màu xanh lá           i. nước uống có ga     j. hoa tai
1………2……..3……..4………5………6………7………8……..9……..10……….

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 24 để xem.
Đồng bộ tài khoản