Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 2 đề thi

0
77
lượt xem
6
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29

Lại một kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng nữa đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, thư viện eLib xin giới thiệu BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29. Qua đây, các em sẽ biết được cấu trúc đề, làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Đây sẽ là tài liệu tham khảo quý giá cho quý phụ huynh và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29

Dưới đây là đoạn trích Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

Bài 1: Matching 
1. brush the teeth        2. pratice the piano     3. railway station      4. nice     5. seesaw
6. do homework     7. snowy      8. bone      9. noodles      10.read books in the library
a. khúc xương      b. tuyết      c. mì        d. dễ thương        e. ga xe lửa      f. chải răng       
g. đánh đàn piano          h. đọc sách trong thư viện        i. làm bài tập  j. bập bênh
1……..2………3……….4……….5……….6………..7………8……….9………10……
Bài 2: Fill in the blank
1. r _ turn         2. p _ zzle         3. so _ venir        4. p _ cture         5. ah _ ad 
6. mu _ eum      7. conn _ ct      8. twic _             9. enj _ y            10. _ nife
Bài 3: Choose the correct answer
1. What time does Mary …………everymorning ?
a. get up               b. gets up                c. get                  d. gets
2. Choose the word has the underlined part  pronounced differently 
a. twenty             b. many                   c. my                  d. family
3. My father goes to work ……….Monday…………Friday.
a. between / to     b. on / on               c. at / on             d. from / to
4. Choose the word has the underlined part  pronounced differently 
a. teach                b. watch                 c. school              d. beach 
5. He is going ………to Vung Tau tomorrow.
a. to travel          b. travel                  c. travels               d. traveling
6. …………do you work ? I work at a school.
a. What               b. Where                c. When                d. How
7. ………….long or short ?
a. Does Mai have hair                          b. Is Mai’s hair
c. Mai’s hair have                                 d. Is hair of Mai
8. My school ……….three floors and my classroom is on the first loor.
a. have                b. has                c. are                d. is
9. ………floors does your school have ?
a. How many       b. How             c. How old        d. What
10. How much………. ? Two thousand dong.
a. are there           b. there are       c. they are         d. are they

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 29 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản