Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
38
lượt xem
4
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30

Bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, thư viện eLib mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30. Mời các bạn tham khảo:

Bai 1: Choose the correct answer
1. What are the children doing in the garden ? – They are………boats.
a. swimming               b. fying                   c. playing               d. riding 
2. Why do you look so sad ? – Because I’m………………
a. boring                      b. bored                  c. interesting          d. happy
3. Choose the odd one out
a. train                         b. van                      c. bus                    d. motorbike
4. Do you go shopping a lot ?­………………………
a. Every weekend        b. one a week          c. twice a week      d. last weekend
5. Choose the odd one out
a. hippo                        b. turtle                   c. tiger                    d. leaf
6. When summer comes, we go …………….on the bank of the river.
a. climbing                   b. skiing                  c. swinging             d. fishing
7. Let’s ………….goodbye to Mrs. Jannies.
a. tell                           b. talk                      c. say                      d. speak
8. Choose the odd one out
a. airport                      b. bus stop              c. railway station     d. park
9. What’s the matter ? ­…………………….
a. I go to Ha Long Bay     b. I have a cold      c. I like fruit juice     d. No
10. English and Arts are very interesting ……………….me.
a. .to                           b. out                       c. of                       d. in
Bai 2: Reoder the words to make sentences
1. for          does        What         his birthday ?        Ben want
__________________________________________________________________
2. a cake.          to buy          to make         sugar and milk        you need
__________________________________________________________________
3. summer comes ?      What            do you        do when         usually
__________________________________________________________________
4. eyes ?           are             your mother’s            colour          What
__________________________________________________________________
5. to become          Why        he want          a famous singer ?         doesn’t
__________________________________________________________________
6. I have         cats.            dog            one          no
__________________________________________________________________
7. use          People          their teeth.            toothbrushes           to clean
__________________________________________________________________
8. your help.          for           thank you          to say       I would          like
__________________________________________________________________
9. are playing           with            in      the living room.          The cats           a ball
__________________________________________________________________
10. an English song.        the pink skirt           The girl           is singing         in
__________________________________________________________________
Bai 3: Matching
1. potatoes         2. mobile phone       3. hamburger      4. go ice­skating     5. towels
6. high jump            7. sandals            8. onions           9. shrimp          10. eagle
a. banh ham bơ gơ    b. khoai tây  c. cai khăn       d. điên thoai di đông     e. cu hanh 
f. giay san đan       g. nhay cao         h. tôm           i. trượt patin       j. chim đai bang
        1……..2………3……….4……….5……….6……..7………8……….9………10………

Hi vọng, bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 30 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản