Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
159
lượt xem
7
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng, các em đừng quên tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 dưới đây:

Bai 1: Mtaching
1. medicine            2. leaves           3. lights              4. vases           5. eat a cake 
6. swimming pool     7. chocolate bars         8. fly kites       9. spoons       10. strings
a. thoi sô cô la           b. la cây         c. thuôc           d. ăn banh        e. dây thừng
f. hô bơi             g. lo hoa            h. cai muông           i. tha diêu         j. đen
1……..2………3……….4……….5……….6……….7…..… 8……….9………10………
Bai 2: Choose the correct answer
1. Is there any flower garden in front of your house ? ­ ……….
a. No, it is                 b. No, it isn’t                c. Yes, it is             d. Yes, there is
2. What’s your sister doing ? – She’s ……………a cook.
a. singing                   b. reading                     c. teaching              d. ringing
3. How many hours …………….a day ? 
a. he works               b. is he works               c. does                     d. does he work
4. How ………..meat do you want ?
a. some                     b. any                            c. many                  d. much
5. ………….collecting the empty bottles ? – Yes, that is a good idea.
a. Let’s                   b. What                          c. What about        d. Why don’t we
Bai 3: Fill in the blank
1. The festival _ _ _ held in the park near uor school.
2. Sally doesn’t want to eat hamburgers any _ _ _ _ .
3. _ _ _ _ you at Ha Long Bay last weekend ?
4. Do you _ _ _ _  many friends ?
5. I need some stamps. Where is the _ _ _ _ office ?
6. I can’t go _ _   a trip because we are very busy.
7. What _ _ _ _ do you get up ? – I get up at 7. am.
8. Everyday, I clean my room, help my Mom , _ _ _ study English.
9. My classmates often help each other _ _ _ _  their homework.
10.  My mother is nice _ _  everyone.

Để xem đầy đủ tài liệu này, quý thầy cô và các em học sinh vui lòng download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 31 và xem thêm các tài liệu khác.
Đồng bộ tài khoản