Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
46
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32

Các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Từ đó, dự đoán xu hướng đề thi để có định hướng học tập rõ ràng và xây dựng lộ trình học hiệu quả. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32 dưới đây:

Bai 1: Choose the correct answer
1. He loves books. He ………….them every day.
a. is reading            b. reading              c. read              d. reads
2. ………….sports do you and your brother play ?
a. How                     b. Who                   c. What           d. Which
3. Choose the odd one out
a. Japan                    b. French               c. English        d. Chinese
4. Choose the odd one out
a. blue                     b. green                  c. white             d. thin
5. Myteacher combs her……….every morning.
a. face                     b. nose                    c. hair                d. mouth
6. I come……………….home at 7.30 in the morning.
a. to                        b. at                         c. on                 d. O
7. ……….are you going to stay with your aunt ? – For two weeks.
a. How much           b. How long            c. How oftn      d. How many
8.   a plane                  b. garden                 c. marker          d. park 
9. I don’t like ……………..children. Thay always make noise.
a. these                    b. that                      c. this                d. you
10. My uncle goes to work by car. He …………..his car to work.
a. rides                    b. drives                  c. travels           d. goes
Bai 2: Leave me out
1. grousp       2. toby       3. breask         4. caloud         5. samen
6. placke       7. risver        8. flowber       9. slouw     10. puzzale
Bai 3: Reoder the words to make sentences
1. the  housework           My mother            tomorrow.          to do       is going 
__________________________________________________________________
2. pupils          How many           your class ?          in           are there
__________________________________________________________________
3. to dance.          She            how           know         didn’t
__________________________________________________________________
4. language           he         Which            speak ?          does
__________________________________________________________________
5. My father            by motorbike .           often goes          to work
__________________________________________________________________
6. cats and dogs ?          Does            with          Ben love         playing
__________________________________________________________________
7. let           Don’t         play          near the park.            Children
__________________________________________________________________
8. anything     They      yesterday evening       at the      supermarket.       didn’t buy
__________________________________________________________________
9. Let’s           Scarlet’s wedding party.          buy        present        for         a
__________________________________________________________________
10. fishing ?        never go        does        your father          Why
__________________________________________________________________

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 32 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản