Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
214
lượt xem
5
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33 dưới đây:

Bai 1: Choose the correct answer
1. Choose the odd one out 
a. high                  b. short                  c. tall                  d. full
2.   a. near                 b. and                     c. among            d. with
3. My father goes to work ………..foot.
a. by                    b. with                    c. of                    d. on
4. Choose the odd one out 
a. food                b. weather               c. hungry            d. pet
5. They go …………….at 5 pm.
a. class               b. home                   c. school             d. house
6. Your parents look very …………..
a. happily          b. be happy            c. happy               d. to be happy
7. Would you ……………….the door, please ?
a. open              b. to open              c. opened              d. opening
8. Choose the odd one out
a. tired                b. hungry               c. thirty                 d. hot
9. a. street               b. engineer            c. teeth                  d. greeting  
10. a. tennis            b. volleyball           c. draw                  d. basketball
11. ……….do you get there ? – We walk, of course.
a. Why               b. What                  c. How by             d. How
12. I don’t have ………….apples but I have ………..oranges.
a. some/any       b. any/some            c. some/some        d. any/any
Bai 2: Fill in the blank
1. to _ r           2. dent _ st         3. regis _ ration         4. _ loud          5. s _ rong
6. diffe _ ent            7. fa _ mer        8. s _ ould         9. ti _ k           10. pol _ ce
Bai 3: Matching
1. time            2. play the guitar          3. postman          4. telephone         5. clouds
6. dancers       7. ice              8. wear a jacket          9. toys           10. clinb a moutain
a. leo nui           b. chơi đan ghi ta         c. nươc đa        d. điên thoai       e. thơi gian
f. vu công      g. ngươi đưa thư      h. đam mây        i. măc ao khoac     10. đô chơi  
1……..2………3……….4……….5……….6……..7………8……….9………10………

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 33 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản