Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 3 đề thi

0
284
lượt xem
40
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5

Kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, nhất là học sinh đam mê môn học này. Dưới đây là bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 giúp các em kiểm tra lại kiến thức của mình và có thêm tài liệu chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 của thư viện eLib dưới đây:

Bài 1: Complete the sentences
1. Viet Nam has ………….of  beautiful mountains.
a. a lots             b. an lots              c. lot                  d. a lot
2. How many ……….are there ? There are ten.
a. pencils           b. box                  c. notebook        d. pen
3. I have two brothers .   ………..names are Minh and Tung .
a. His                  b. Their              c. They                 d. Theirs
4. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. bus                 b. hurry               c. sugar                d. supper
5. how many ……….are there ?   There is one peach.
a. crayons          b. peaches            c. peach              d. peachs
6. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. he                 b. me                     c. we                  d. pen
7. What’ s your father’s  name ? 
a. He’s name Phong                       b. He Phong
c. His is Phong                               d. His name’s Phong
8. Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
a. bag               b. bank                  c. parents            d. place
9. What’s the matter with him ?
a. He’ s sick     b. She’s sick           c. I’m sick          d. She’s fine
10. What ………..is your car ?
a. color            b. this                     c. that                  d. the
Bài 2: Matching 
1. money           2. play the guitar       3. vegetables      4. study Math       5. go fishing
6. write a letter     7. zebra        8. airport           9. bookshop             10.eat a banana
a. chơi đàn ghita       b. ngựa vằn       c. sân bay         d. ăn chuối         e. học toán
f. tiền              g. viết thư            h. quầy sách             i. câu cá              j. rau

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 5 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản