Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 3 đề thi

0
284
lượt xem
19
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7

Tuyển tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi IOE Tiếng Anh với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 dưới đây của chúng tôi.

Bài 1: Fill in the blanks
1. What is ………date today ?
2. He’s a …………. He grows vegetables and raise pigs.
3. What…….a bad day! It rains all day. I’m tired.
4. Thank you ………..your dinner. It’s delicious.
5. ………..would you like for dinner ?  Fish or vegetables ?
Bài 2: Choose the correct answer
1. I like English because it is………….
a. playing            b. learning             c. interesting               d. hungry
2. Hello, my………Jim.
a. name is           b. name                  c. names                       d. is name
3. They put a big table……….the middle of the room .
a. in                     b. at                       c. on                             d. of
4. They……….some snacks at the moment.
a. have                b. having                c. is having                  d. are having
5. His mother’s birthday is ……….May.
a. in                    b. on                       c. of                             d. from
6. At school, we learn ………a lot of things.
a. in                    b. at                        c. to                             d. about
7. Lam is a……….at To Hoang Primary School.
a. student            b. farmer                c. worker                    d. postman
8. He likes playing sports …………football and tennis.
a. such as            b. such like           c. sample                    d. example
9. Now please listen……….what I say.
a. about               b. of                      c. for                           d. to
10. His father always ………….coffee for breakfast.
a. drink                b. drinks               c. is drinking              d. are drinking

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 7 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản