Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 2 đề thi

0
171
lượt xem
13
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014

Kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng sắp đến, thư viện eLib.vn xin cung cấp bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014 giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao. Bộ sưu tập tổng hợp các đề thi hay và hữu ích dành cho học sinh chuẩn bị tốt kiến thức cho kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

I.Choose the best answer to complete each of the following sentences.
1. Tomorrow my brother_________a dictionary.
A. buy B. buying C . to buy D. will buy
2. She never_________games in her free time.
A. play B. plays C. will play D. is playing
3. At the moment, Nga’s group _________a play for the school anniversary celebration.
A. rehearse B. is rehearsing C . are rehearsing D. rehearses
4. This apartment is _________than that one.
A. more expensive B. very expensive C. most expensive D. as expensive
5. The meeting will last _________7 a.m _________5 p.m .
A. at / in B. at / to C. from / to D. between / and
6. What _________awful day!
A. a B. an C. the D . some
7. She takes care of sick people. She is a _________.
A. farmer B. journalist C. worker D. nurse
8. _________do you go to bed? – At half past ten.
A. What B. When C. What time D. Where
9. In _________, we study about books and write essays.
A. History B. Geography C. Biology D. Literature
10. What about _________Ha Long Bay?
A. to visit B. visit C. visiting D. visits
11. I like_________to music in my free time.
A. listens B. to listen C. listen D. listening
12. _________don’t you relax?
A. Why B. Let’s C. Should D. Can
13. This book is _________interesting of the three.
A. most B. the most C. more D. the more
14. What will you do _________your vacation?
A. to B. in C. at D. during
15. Could you tell me how _________to Ben Thanh market?
A. getting B. get C. to get D. gets

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 11 năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản