Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 2 đề thi

0
183
lượt xem
12
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014

Hãy thử sức với bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014 để biết khả năng hiện tại của mình cho kì thi IOE Tiếng Anh sắp tới. Ngoài ra việc trực tiếp ôn, giải trên từng đề thi có cấu trúc cụ thể này sẽ giúp các bạn làm quen với dạng đề thi, từ đó nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình và ôn tập lại kiến thức đã học. Đừng bỏ lỡ bộ đề thi này các bạn nhé.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others by circling the corresponding letter A or B, C, D.
1. A. run B. fun C. sun D. music
2. A. wet B. pretty C. rest D. better
3. A. thanks B. thirsty C. father D. theater
4. A. great B. greet C. again D. arrange
5. A. new B. sew C. few D. knew
6. A.wants B. looks C. plays D. helps
7. A. decided B. preferred C. listened D. enjoyed
8. A. much B. drug C. buffalo D. future
9. A. horrible B. hour C. hundred D. hold
10.A. sure B.saw C. send D. sit
II. Choose the word or phrase which best completes each sentence. (15points)
1. I bought this dress at the .............on Hang Bai street.
A. clothes’store B. store of closes C. clothes store D. closing store
2. Isn’t it easy to learn English well ?
A. No, it is B. No, it does not C. Yes, it is D. Yes. it does
3. There are two churches in the town and ...............of them are extremely old.
A. each B. both C. all D. most
4. When they...............children, they often played with together.
A. was B. will C. are D. were
5. Mr.Nam ................to work yesterday.
A. wasn’t drive B. not drive C. didn’t drove D. didn’t drive
6. The news on TV last night...........................very good.
A. has B. was C. were D. be
7. My sister will be 16 …… .….Sunday …………..
A. on - May 25th B. on - May 25 C. in - 25th May D. in - May 25
8. Would you like to play basketball? - . .................. . Good idea!
A. I like B. I love it C. I’d love to D. I want
9. Can I help you? - ………, please. I need a kilo of beef.
A. Yes B. Sorry C. Can D. No

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 13 năm học 2013 - 2014 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản