Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
424
lượt xem
11
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014

Thư viện eLib trân trọng gửi tới các bạn bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014. Kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng đang gần kề, hãy thử sức với các đề thi này để tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm làm bài. Chúng tôi hi vọng, bộ đề thi này sẽ hữu ích cho kì ôn tập của bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

I. Chọn từ có cách phát âm khác với từ kia ở phần gạch chân( 10 điểm)
1. A. early B. beat C. realize D. reader
2. A. holiday B. lazy C. take D. vacation
3. A. coop B. door C. food D. boot
4. A. nervous B. scout C. household D. mouse
5. A. buffalo B. public C. volunteer D. fun
6. A. album B. used C. amusement D. scuba- diving
7. A. minority B. gramophone C. robbery D. monument
8. A. ancient B. arcade C. contest D. coral
9. A. invention B. depend C. resort D. defeat
10. A. attraction B. battle C. veteran D. character
II. Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu( 10 điểm)
1. I’m very...............to see you here.
A. pleased B. please C. pleasing
2. We’ll have a day............... this week
A. on B. off C. of
3. Sorry, I can’t go with you now. I have ........... my work for the test tomorrow
A. reviewing B. to review C. review
4. I usually go to bed at hafl.............. eleven
A. past B. part C. the past
5. I drink................ Coffee than you
A. little B. less C. few
6. You should look in the card............. to find a book
A. list B. index C. rack
7. ...............terrible weather!
A. What B. How C. What a
8. I live............. 42 Satorn Road
A. in B. at C. on
9. Is the Eiffel Tower taller............. Big Ben?
A. that B. than C. and
10. I’m a bit shy. I don’t............ friends easily
A. take B. do C. make

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 14 năm học 2013 - 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản