Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 2 đề thi

0
102
lượt xem
4
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014

Trước khi đến với kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng các em luôn mong muốn làm quen với dạng đề, rèn luyện và nâng cao trình độ của mình. Biết được mong muốn trên,Thư viện eLib đã sưu tầm và tổng hợp tạo nên bộ Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014. Hi vọng bộ đề thi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
1. A. leave B. read C. ready D. pleased
2. A. hungry B. June C. month D. mother
3. A. stay B. vacation C. last D. late
4. A. great B. beach C. teacher D. meat
II. Choose the option that best fits each of the blanks.
5. __________ visiting Halong Bay? –That’s a good idea!
A. How about B. Let’s C. What about D. A&C are correct
6. Does Nam often play marbles __________recess?
A. on B. at C. in D. between
7. Students have two __________each day.
A. 20-minutes breaks B. 20-minute breaks C. 20-minute break D. 20-minutes break
8. __________do you go to bed? - At nine.
A. What B. When C. What time D. Where
9. Hanoi is the capital city, but it is __________than HCM City.
A. the smaller B. smaller C. smallest D. small
10. The summer vacation usually __________for almost three months.
A. is lasting B. lasts C. is D. will last
11. My homework __________about two hours each day.
A. takes B. costs C. uses D. spends
12. She learns __________to use a computer in Computer Science classes.
A. how B. what C. which D. when
13. Which is the eighth month of the year?
A. September B. February C. November D. August
14. -Where ____________________ from? –England.
A. is she B. does she come C. will she be D. A&B are correct
15. Farmers work mainly __________.
A. in their farms B. at their farms C. on their farms D. from their farms
16. How __________is it from your house to school? – It’s about 2 kilometers.
A. old B. much C. far D. often
17. Nam likes bananas and apples, and I do, __________.
A. so B. too C. either D. neither
18. In the future, robots and machines __________all the work for us.
A. are doing B. will do C. does D. do
19. Nam is __________fixing household appliances.
A. good at B. good for C. good in D. bad for

Vui lòng xem tiếp tài liệu hoặc xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 2 năm học 2013 - 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn.
Đồng bộ tài khoản