Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 2 đề thi

0
141
lượt xem
7
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014

Các em có thể tham khảo Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014 này để luyện tập những kỹ năng làm bài, rèn luyện kiến thức Tiếng Anh để chuẩn bị thật tốt cho các kì thi IOE Tiếng Anh sắp tới. Chúc các em thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014 dưới đây:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.
1. A easy B please C people D already
2. A study B subject C computer D difficult
3. A music B lesson C listen D answer
4. A price B ring C right D science
5. A marbles B games C exercises D earphones
Choose the best answer to complete the sentences.
6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi.
A. family B. middle C. last D. full
7. How ________is it from the hospital to the nearest bus stop.
A. far B. long C. much D. high
8. ________a lovely view!
A. When B. Where C. How D. What
9. They will ________badminton next Sunday.
A. play B. to play C. playing D. plays
10. Which is the ________apartment?
A. best B. better C. more D. most
11. Children should ________to bed early.
A. going B. go C. to go D. goes
12. ________don’t you come to my house? –OK. Let’s go.
A. When B. Let’s C. What D. Why
13. Tam enjoys ________soccer so much.
A. plays B. to play C. playing D. play
14. What about ________Ha Long Bay?
A. to visit B. visiting C. visit D. visits
15. Would you like ________badminton?
A. to play B. play C. plays D. playing

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng lớp 7 vòng 6 năm học 2013 - 2014. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản